Değerler

Birlikten bereket doğacağına inanırız...

Aynı idealler ve hedefler için bir araya gelir, güç birliği yaparız. Büyük işler başarmak için emek ve sermayemizi birleştirir, birlikte çalışmanın gücüne inanırız.

Gücümüzü ortağımızdan alırız...

Paylaştıkça büyür, büyüdükçe paylaşırız. Gücümüzü ortaklarımızdan alarak mali işleyişimizi faiz esasına göre değil, katılım ve paylaşım esasına göre düzenleriz. Ortaklarımızla değerlerimizi kuvvetlendirir, yatırımlarımızı kârlı hale getiririz.

Yatırımlarımızı sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetiriz...

Yatırım faaliyet planlarını yaparken teknoloji, istihdam ve tabii kaynaklar açısından yapılacak işlerin yüksek verimlilik, yüksek güvenlik, iktisadi ve çevresel sürdürülebilirlik şartlarına uygunluğunu esas alırız.

Hesap verebilir, güvenilir ve şeffafız...

Kurumsal yönetim anlayışımız ile şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke ediniriz. Kurullar arası denetim mekanizmaları ile güven prensibimizden ödün vermeyiz. Hesap sorulmadan hesap veririz.

Adil işleyen bir sisteme sahibiz...

Herkesin hakkını teslim eden adil sistemlerin başarılı olacağına inanırız. Sistemi temel alan adil yapılar kurar, mutlu çalışanlar ve mutlu ortaklar ile ilerlemeye devam ederiz.

Ülkemize değer katmak için çalışırız...

Büyüme potansiyeli barındıran ileri teknoloji, nitelikli istihdam ve geniş organizasyona sahip girişimlere finansman ve katma değer sağlarız. Ülkemizin büyük potansiyelini ortaya çıkarmak için stratejik yatırımlar yapar, nitelikli insan ve sermaye kaynağını harekete geçiririz.