Hakkında

SENYAP Yatırım

Uluslararası yatırımlarla rekabet edebilmek için dağınık sermayeleri birleştirerek güç birliği yapmak, büyüme potansiyeli barındıran ileri teknoloji, nitelikli istihdam ve geniş organizasyona sahip girişimlere finansman ve katma değer sağlamak amacıyla SENYAP Yatırım'ı kurduk.

Fikrî temellerini yıllar önce attığımız ve 2016 yılında alanında deneyimli iş insanları ile faaliyete başladığımız SENYAP Yatırım, bugünkü gücünü aynı ideallerde hareket eden yüzlerce ortağından almaktadır.

Çalışmalarımıza başladığımız günden itibaren doğru yatırımlar ile dinamik, verimli, rekabet gücü yüksek ve etkili bir sistem inşa ettik. Ülke ekonomisine dinamik ve verimli finansal enstrüman sunarak, girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarmak için çaba göstermekteyiz.. Güçlü markaların tüm topluma değer üretmesi için insanı merkeze alan, güven duyulan, şeffaf, adil sistemimizle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Çok ortaklı yapılarda uyum ve başarının finanstan ve projelerden daha önemli olduğunu bilmekte ve kurumsal yönetim anlayışımız ile şeffaf, hesap verebilir olmayı ilke edinmekteyiz. Ayrıca ortaklarımızla değerlerimizi kuvvetlendirmekte ve yatırımlarımızı kârlı hale getirmekteyiz. Ülkemizin büyük potansiyelini ortaya çıkarmak için stratejik yatırımlar yaparak, nitelikli insan ve sermaye kaynağını harekete geçirmekteyiz.