Mali Yapı

Mali Yapı

Sürdürülebilir ve güvenilir mali yapımızın koşul şartlarından olan kurumsal yönetim anlayışımız gereği şeffaf ve hesap verebilir mali yapıya sahibiz.

Bütçe harcamalarımızı, ‘Riskin Erken Teşhisi’ ve ‘Denetim Komitesi’ yapılarımızla düzenli olarak denetliyoruz. Bütçeyi, ‘Faaliyet Tabanlı Bütçeleme’ modeliyle değerlendirerek mali akışımızdan maksimum değer üretiyoruz.

Hesap sorulmadan hesap verebilmek için analitik bir yazılım geliştirdik. Tüm ortaklarımıza açık ve kullanıcı deneyimi oldukça yüksek olarak tasarlanan yazılımımız, yaptığı hesaplamaları istenildiği anda raporlayabilmektedir.

Geliştirdiğimiz adil finansal sisteme dayalı ‘Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi’miz ile değerlerimize bağlılığımızı analitik olarak da ispat ediyoruz.

KAT SAYILI PAY DEĞERLEME SİSTEMİ NEDİR?

Sisteme farkı zamanlarda yatırım yaparak ortak olanlar arasındaki pay adaletini sağlamak için ‘Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi’ni geliştirdik. Bu sayede ortaklığa farklı zamanlarda sermaye katkısında bulunan ortaklar, üretilen değeri adil bir şekilde paylaşırlar.

‘Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi’miz ile yatırımların (sermayenin) zamanla ilişkisini faizsiz bir modele göre hesaplıyoruz. Modelimize göre, zamanı bir katsayı değeri olarak alıyoruz ve geçen süreye göre katsayıları biriktiriyoruz.