İlkeler

1-Dayanışma ve Güç Birliği

Senyap ortakları, aynı idealler ve hedefler için bir araya gelmiş ve güç birliği yapmış insanlardır. Daha büyük işler başarmak, harcanan emek ve sermayeden maksimum verim elde etmek için bunun kaçınılmaz olduğunu bilirler. Birliktelikten bereket doğacağına inanırlar.

2-Dürüstlük ve Güven

Senyap’ın doğasında dürüstlük ve güven vardır. Ortaklar birbirlerine sadece sermayelerini emanet etmezler. Ortak olduklarında birbirlerine duydukları güvene, yöneticilerin doğruluk ve dürüstlükten şaşmayacağına olan inançlarını da ilâve ederler. Ancak bu inanç, yapının manevî gücünü oluştursa da, şirketin maddî temelleri, rasyonel bir teşkilâtlanma ve denetim anlayışına dayanır.

3-Açıklık ve Şeffaflık

Çok ortaklı şirketlerde güven önemlidir. Fakat sistem daha da önemlidir. Bu nedenle Senyap’ta sistem, en başından beri açıklık ve şeffaflık prensibine göre tasarlanmıştır.

4-Hesap Verebilirlik

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Genel Kurul, Temsilciler, Ortaklar gibi birbirine hesap veren organların yanı sıra; malî sistem ve işleyiş, herkesin ulaşabileceği, anlayabileceği ve hesabını sorabileceği basitlikte tasarlanmıştır. Üyelerin ortak olduğu günden başlayarak sitemde kaldığı toplam süreyi, son gününe kadar kazançlarını özel bir yazılım ve adat sistemine bağlı olarak hesaplayan finansal bir sistem mevcuttur. Bu sistemde ortakların her kuruşu ve hakkı, sayısal bir düzende hesap edilmektedir. Yöneticileri ise, hesabını iyi yapan, hesap vermekten korkmayan, aksine hesap sorulmadan hesabını veren bir anlayışla çalışmaktadırlar

5-Katılım ve Paylaşım

Bu sistemde para, sermaye ilişkileri ve malî işleyiş, faiz esasına göre değil, katılım ve paylaşım esasına göre düzenlenmiştir. Gücünü ortağından alan Senyap, kazandığını ortağı ile paylaşmakta ve paylaştıkça daha da büyüyeceğine inanmakta ve büyümekte. İnanç ve değerler noktasında hassas, helâl ve temiz kazanç peşindeki Senyap’ın ortaklarının kalpleri huzurlu, yatırımları kârlı ve güvenilirdir.

6-Adalet ve Hakkaniyet

Ancak herkesin hakkını kendisine teslim eden, adalet ve hakkaniyetle işleyen bir sistem muvaffak olur ve sürdürülebilir. Bu bilinçle Senyap’ı kuran yöneticilerin üzerinde en çok çalıştıkları konu, bu hususu teminat altına alacak akla, mantığa, matematiğe ve ticarî gerçeklere uygun bir sistem geliştirmektir. Güveni önemseyen ancak sistemi temel alan Senyap’ın diğer çok ortaklı yapılardan ayrılan en belirgin farklarından biri, bu konudaki duyarlılığı ve başarısıdır.