Hakkımızda

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından biri de, uluslararası arenada dev markalarla rekabet edebilecek yeterli sayıda şirket ve girişimciye sahip olamamasıdır. Bunun en temel nedeni, sermaye birikiminin yetersiz oluşudur.

Yeterli sermayenin ve gücün birikmediği bir ortamda, Türkiye’nin gelecek için belirlediği büyük ve iddialı hedeflere ulaşması kolay olmayacaktır. Türkiye’nin, mevcut küresel sistem, pazar ve rekabet koşulları ile başa çıkabilmesi için yeni yol ve yöntemler geliştirmesi, kapasitesini çok daha etkin kullanması kaçınılmazdır.

Bu noktada en büyük görev şüphesiz iş dünyasına düşmektedir. Çünkü Türkiye’nin hâlâ en etkin lokomotif gücü,şirketler ve onlara yön veren dinamik girişimcilerdir.

Bu tarz girişimlerin ve benzer projelerin yönetim ve ortaklık sürecinde yer alan başarılı, itibarlı ve güvenilir bazı işadamları, bu deneyimlerini geliştirerek heyecan verici bir oluşumun temelini attılar: SENYAP’ı kurdular. Senyap’ın hedefi, daha büyük ve kazançlı projeler hedefleyen girişimci ve tasarruf sahiplerine yeni fırsat kapıları aralamak; onlara güçlü bir alternatif ve model sunmaktır.