İletişim Politikası

SENYAP İLETİŞİM POLİTİKASI

İletişim politikası, SENYAP’ın iletişim kanallarının planlı işletilmesini sağlamayı hedefler.

  • Kurumsal web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve ortakların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak
  • SENYAP ve bağlı şirketlerinin iletişim ve piyasa ile etkileşim ihtiyaçlarına göre planlanmış tarihlerde, özel günlerde ve haftalarda yürütülecek iletişim faaliyetleri, muhatap, mesaj, kanal, frekans ve bütçesi SENYAP Yönetim Kurulunca onaylanarak yürütülür.
  • Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak.
  • Acil durumlarda plansız iletişim faaliyeti gerektiğinde SENYAP yönetim kurulu başkanının onayı alınmaksızın iletişim faaliyeti yürürtülmez.