Kurumsal Yönetim Komitesi

SENYAP Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı :

Birim Üyesi                                          :       

Birim Üyesi                                          :

 

Senyap Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görevleri

  1. Diğer komitelerin görevlerini yerine getirip getirmediğini, SENYAP ve bağlı ortaklıklarında Kurumsal Yönetim Politikalarının uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek,
  2. Aksaklıkları ve dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
  3. Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu” gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek,
  4. Dünyadaki iyi Kurumsal Yönetim uygulamalarını takip etmek, SENYAP’a kazandırılması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
  5. Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
  6. Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
  7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
  8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,