Tedarik Politikası

SENYAP TEDARİK POLİTİKASI

SENYAP ve iştiraklerinin, tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu politika ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranan tedarikçilerle sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.

1-     Tüm politikamız çalışanlarımızın yanı sıra SENYAP ve iştiraklerine mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerimizi de amirdir.

2-     Yasalara, uygun kalite standartlarına ve genel kabul gören iş etiklerine riayet eden tedarikçilerle çalışırız.

3-     Tedarikçi seçiminde mali performans, teknik ve idari yeterlilik, iyi bir geçmişe sahip olmak ve önceki yıllara ait değerlendirmelerde olumlu görülmek ölçütleri geçerlidir.

4-     İlgili birim yöneticileri onaylı tedarikçilerin listesini hazırlamaktan ve iş yazılımlarımızın veri tabanlarındaki tedarikçi verilerini güncellemekten sorumludur.

5-     Tedarikçilerimizi seçerken objektif ölçütlerle değerlendiririz, esas olan tedarikçimizle karşılık değer üretme potansiyelimizdir.

6-     Tedarikçilerimiz, işlerimizde birlikte çalıştıkları kendi tedarikçilerinin ve taşeronlarının da politikalarımıza uyumundan sorumludur.

7-     SENYAP, politika dışı davranan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutar.

8-     Tedarikçilerimizin sağladığı mal ve hizmetlerin gerekli kalite standartlarına uygunluğundan ilgili birim yöneticileri ve uzman personel sorumludur.

9-     SENYAP gerekli görmesi halinde, tedarikçileri bünyesinde devam eden işlere teslimat öncesi olası aksaklıkları önleyici kontrol ve müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

10- SENYAP ve iştiraklerinin tedarik süreçlerinde teknik, idari ve mali şeffaflığı net olarak sağlamak, gerekli süreçleri belirlemek ve yürütmek yetki-sorumluluğu Genel Müdürlere aittir.