Yatırım Politikası

SENYAP YATIRIM POLİTİKASI

SENYAP ileri teknoloji, nitelikli istihdam ve geniş organizasyon niteliklerini gerektiren herkesin yapamadığı alanlarda yatırım yapmayı görev edinmiştir. Bu özellikleri taşıyan fırsatlardan SENYAP Genel Müdürlüğünce uygun görülenler Yönetim Kurulu kararı ile yatırım programına dâhil edilir.

Faaliyet programında içerilen yatırımlar için yeterli fon SENYAP kasasında mevcut değilse ortaklardan sermaye artırımı ve uygun yatırımcıların ortaklığa katılımı ile fon geliştirme süreci başlatılır.

SENYAP, ilk yatırımlarda, 5 yıllık faaliyet planına göre belirlenmiş sermaye ihtiyacı ortakları tarafından peşinen veya taahhüt yoluyla karşılanmadan, ortaklarını iradeleri dışında borca sokacak yatırım kararlarını hiçbir surette almaz.

Mevcut iştiraklerin genişletilmesi ve güncellenmesi için gerekli görülen yatırımlar ilgili iştirakin Genel Müdürlüğünün talebi ile İcra Kurulu vasıtasıyla Yönetim Kurulu gündemine alınır. SENYAP Yönetim Kurulu’nun onayı ile ihtiyaç duyulan fon iştirake aktarılır. SENYAP’ın hazır fonlarını aşan bir gereksinme durumunda, ortaklardan sermaye artırımı ve uygun yatırımcıların ortaklığa katılımı ile fon geliştirme süreci başlatılır.

İnternet sitesinde behemehâl olmak üzere, yapılacak ilk genel kurulda ortaklara ilk yatırım ve ilave yatırım kararları ile ilgili tafsilatlı bilgilendirme yapılır.

SENYAP yatırım faaliyet planlarını yaparken teknoloji, istihdam ve tabii kaynaklar açısından yapılacak işlerin yüksek verimlilik, yüksek güvenlik, iktisadi ve çevresel sürdürülebilirlik şartlarına uygunluğunu esas alır.

SENYAP, yeni girişimler ve yatırımlar için genç fikirleri ve eğilimleri tespit etmek için sürdüreceği her türlü iletişim faaliyetini sürdürülebilir iş başarısının giriş kapısı olarak görür. Bu maksatla yeni iş fikirlerinin ve teknolojilerin geliştirildiği üniversiteler, teknoparklar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile düzenli olarak iletişim kurar.