Yatırımcı İlişkileri Komitesi

SENYAP Yatırımcı İlişkileri Komitesi

Yatırımcı İlişkileri Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Komitesi Başkanı           :

Birim Üyesi                                                   :          

Birim Üyesi                                                   :

 

SENYAP Yatırımcı İlişkileri Komitesi’nin Görevleri

 1. Ortaklarımızın, kanunlardan ve ana sözleşmemizden kaynaklanan haklarını kullanmalarını sağlayacak kurum içi mali ve idari kuralları belirlemek,
 2. Ortaklık kayıtlarının sağlıklı, güvenilir ve güncel olmasını sağlamak,
 3. Genel Kurulların mevzuata, ana sözleşmeye ve kooperatif içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 4. Genel Kurul belgelerinin zamanında ve doğru olarak hazırlanmasını temin etmek,
 5. Genel Kurul tutanaklarının ve oylama sonuçlarının usulüne uygun kayıt altına alınmasını sağlamak,
 6. Genel Kurul kararlarının ortaklara ve mevzuatın gerektirdiği ilgili resmi kurumlara zamanında gönderilmesinin sağlamak,
 7. Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ortakların ve yatırımcıların bilgi taleplerini SPK kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde cevaplamak,
 8. Periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve ilgili toplantılara iştirak etmek,
 9. İnternet sitemizin ortaklarımız ve yatırımcılar için aktif bir bilgilendirme ve iletişim platformu olmasını sağlamak,
 10. Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak SENYAP finansal tablolarının kanuni süresinde internetten yayınlanmasını sağlamak,
 11. Ortakların ve potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde SENYAP faaliyet raporunda yer almasını ve internette güncel olarak yayınlanmasını sağlamak,
 12. Yıllık faaliyet raporunun, mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması sağlamak,
 13. SENYAP’a, bağlı şirketlerine ve faaliyet gösterilen endüstrilere dair medya yayınlarının izlenmesini sağlamak, elzem durumlarda ilgili idari kadroların bilgilenmesini temin etmek,
 14. Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak Genel Kurul kararlarıyla ve rutin ortaklık işleriyle ilgili kurum içi icranın mevzuata, ana sözleşmeye ve iç yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek,
 15. SENYAP’ın basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,