SIKÇA SORULAN SORULAR
Senyap Kooperatif GELEN SORULAR

Ortaklıktan çıkma istediği ıslak imzalı dilekçe ile bildirilir. Yönetim Kurulu kararı ile yürürlük kazanır. Mali durum müsait ise resmi işlemleri müteakip ortaklıktan çıkış tamamlanır ve para iadesi yapılır. Her koşulda, kanuni olarak müracaatı müteakip beş yıl sonunda ortaklıktan çıkış tamamlanır ve para iadesi yapılır.

Ortaklığa giriş Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Yönetim kurulumuz yatırım ihtiyacımıza göre hareket etmektedir. Herhangi bir süre sınırlaması söz konusu değildir.

Senyap 2016 Haziran ayında kurulmuştur. Kurucu ortaklardan sonra, ilk ortak girişi 2017 Aralık ayında gerçekleşmiştir.

Ortak olmak isteyen kişi veya kurumlar ortaklık müracaat formu, ortaklık pay taahhütnamesi ve ortaklık taahhütnamesini doldurarak tüm sayfalarını imzalamak suretiyle Senyap’a ulaştırarak ortaklığa kabul için başvuru yapmış olur. Temsilci ortaklarımızdan en az birinin temsilci olarak belirlenmesi zorunludur.

Yönetim kurulu onayını müteakip, ilk taksit 20.000 TL’den az olmamak kaydı ile bankaya para yatırdığı gün Senyap ortaklığı başlar.

Minimum ortaklık tutarı 100.000 TL'dir.

Projelere ayrı ayrı ortaklık söz konusu değildir. Tüm projelerin yatırımcısı olan Senyap‘a ortak olunabilir.

Herkes ortak olabilir. Ortak olmak için referans göstermek, bir temsilci ortak belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayının alınması gerekmektedir.

Katsayılı pay değerleme sistemi ortaklar arasında, ortaklığa sermaye katkısında bulundukları tarihlere göre adil bir paylaşım sağlamak için geliştirilmiştir.

Ortaklığımıza yatırılan her bir sermaye yatırıldığı tarihten işlem göreceğı tarihine kadar geçen gün sayısı ve yıllarla yapılan hesaba göre bi katsayı biriktirir. Yatırılan sermayenin bu katsayı ile çarpılması sonucunda Katsayılı Sermaye Değeri bulunur.

Şirket muhasebesinde yapılacak hesaplarda sermeyenin payı, katsayılı sermaye değerinin, bütün katsayılı sermaye değerlerinin toplamına oranıdır.

Bir ortağın farklı tarihlerde yatırdığı her sermaye ayrı olarak pay hesabına dahil olur.

KATSAYI HESABI

KPDS sistemi paranın(sermayenin) zamanla ilişkisini faizsiz bir modelleme ile çözen bir sistemdir. 

Kat sayı hesap formülü;

Rakamlar ile örneklersek sistemde 2 yıl 5 ay (2 yıl 150 gün) süresinde olan bir sermayenin katsayısı K = 365+ 187,5 + 50 = 597,5 olarak hesaplanır.

Bu formül ilk giren sermayenin hakkını koruduğu gibi sisteme sonradan dahil oların da kendisinden önce girenlerle arasındaki katsayı farkını zamanla azaltmasını sağlar. İlk etapta, 5 sene önce girmiş bir sermaye ile yeni sermaye arasında belirli bir fark varken bu fark geçen yıllarla kapanır. Sisteme önce giren sermayenin katsayısı sonrakilerle arasındaki fark azalsa da her zaman küçük de olsa fazla olacaktır.

 Aşağıdaki grafik katsayının yıllara göre değişimini göstermektedir.

İlk taksit 20.000 TL’den az olamamak koşulu ile ortaklık taahhütnamemizin 4. Maddesinde belirtildiği üzere 200.000 TL’ye kadar 5 taksit, 200.000 TL üzerindeki taahhütlerde 24 ayı geçmemek koşulu ile ödeme yapılabilir. Taksitlerin eşit tutarda olma zorunluluğu yoktur. Taksit miktarlarını ortak kendisi belirleyebilir.

Evet Senyap’a tüzel kişiler de ortak olabilir.

Senyap KKDS sistemine erken giren ortak ile geç giren ortak arasında kat sayı farkı olur. Eşit sermaye ile girmiş 2 ortak arasındaki fark ortaklık tarihleriyle ilişkilidir. Detaylı bilgi için 6 nolu sıkça sorulan soru 

KATSAYILI KAR DAĞITIM SİSTEMİ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

cevabına bakınız.

Temsilci ortaklarımızı görmek için tıklayınız.

Ortaklık müracaatınız esnasında iletşim, uygun temsilci ortağımızla iletişim kurmanız sağlanacaktır.

Temsilci ortaklık, müracaatı müteakip yönetim kurulu onayıyla sağlanır.

Kooperatif kurucu ortağı dışındaki ortaklar temsilcilik sıfatını 500.000 TL sermaye tutarı ile 5 yıl ortak kalarak kazanırlar. Bu süre yönetim kurulu kararı ile 500.000 TL sermaye ile 5 yıl boyunca kooperatifte kalma şartı ile 1 yıla kadar kısaltılabilir, aksi halde temsilcilik sıfatı düşer. Temsilciler arasında bir fark bulunmamaktadır.

 

Ortaklığın 5000 payla sınırlı olması Kooperatif Kanunu ile tanzim edilmiştir, kanuni bir gerekliliktir.

Senyap’a ortaklık girişi en az 100.000 TL’dir. İlk taksit 20.000 TL’nin altında olmamak koşulu ile 5 ay içinde ödenebilir. Taksitlerin eşit olma zorunluluğu yoktur

Evet. Senyap KPDS sistemine erken giren ortak ile geç giren ortak arasında kat sayı farkı olur. Eşit sermaye ile girmiş 2 ortak arasındaki fark ortaklık tarihleriyle ilişkilidir. Detaylı bilgi için 6 nolu sıkça sorulan soru 

cevabına bakınız.

Senyap bir işletme kooperatifidir ve T.C. Kooperatif Kanunlarına tabidir. İdarecileri, Yönetim Kurulu üyeleri kanuna aykırı iş ve işlemlerde ağır cezada yargılanır. Senyap’ın tüm alt yapısı hukuka uygundur.

Senyap ve iştiraki olan şirketler, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumlu yönetilmektedir. Genel kurul kararı ile bağımsız denetime tabi muhasebe sistemimiz hazırdır. Denetim kurulu  üyelerimizi görmek için tıklayınız.

03.08.2016 da ilk para girişi 45.000 TL dir. Geri dönüş için kesin bir tarih veremeyiz. Gaboras ve Senpoly şirketlerimizin kazanca geçmesi gelir ve gider hesapları yapılmasından sonra gerçekleşecektir.

Proje sahibinden projesinin tanıtımı ve fizibilitesi istenir. Proje değerlendirme komisyonu gelen projeyi sürdürülebilirlik ve karlılık boyutlarıyla değerlendirir. Yönetim Kurulu karıyla uygun görülen projeler için sırasıyla müzakereler, sözleşmeler ve şirket kuruluşu gerçekleştirilir.