Senyap İnşaat
Nedir?

Senyap, inşaat ve gayrimenkul alanındaki tecrübe ve birikimleri kurumsallaştırarak ilk adımda Senyap İnşaat A.Ş.’ni kurmuştur.

Çünkü, Gayrimenkul Sektörü son dönemdeki sıkışıklığına rağmen orta ve uzun vadede cazibesini hâlâ korumakta, özellikle nakit sermaye gücü büyük olan şirketlere çok büyük fırsatlar sunmaktadır.

Senyap İnşaat’ın önünde Türkiye’deki konjonktür iyileştiğinde hayata geçirmeyi düşündüğü bir çok önemli teklif ve fırsatlar mevcut olup; misyonu şimdiye kadar çoğunluğu çeşitli projelerin müşterisi olan potansiyel ortaklarımızı; iş yeri, konut, sanayi, turistik tesisler vb. projeleri yapan, satan, işleten ve bundan para kazanan yatırımcılar hâline getirmektir

Asyam Yapı Kooperatifi