Yatırım Yapısı

Yatırım Yapısı

Büyüme potansiyeli barındıran ileri teknoloji, nitelikli istihdam ve geniş organizasyona sahip girişimlere ve iş fikirlerine yatırım yapıyoruz.

Yatırım faaliyet planlarımızı, topluma katkı sağlayan, stratejik, nitelikli insan ve sermayeyi harekete geçiren, yüksek verimli ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine göre düzenliyoruz.

Yatırım faaliyet planlarına ve olası yatırıma uygun olan girişim ya da iş fikri, ilgili kurullarımız tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçen projelerin fizibilite çalışmaları gerçekleştirilir. Yatırım alanı ve iş fikri ile ilgili uzman raporları hazırlanır. İş fikrinin ticari ve teknik kısımları incelenir. Proje Değerlendirme Komisyonu, projeyi sürdürülebilirlik ve kârlılık boyutlarıyla değerlendirir.

Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporlar Yönetim Kurulu’na sunulur. İlgili alana yatırım yapılıp yapılmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.

Yönetim Kurulu kararıyla uygun görülen projeler için sırasıyla müzakereler, sözleşmeler ve şirket kuruluşu işlemleri gerçekleştirilir.

Hangi Girişimlere Yatırım Yapıyoruz?

İleri Teknoloji
Nitelikli İstihdam
Geniş Organizasyon